Ne e dimë se si

Shërbimet tona

Së bashku ne përcaktojmë kërkesat, specifikojmë, përcaktojmë prioritet dhe vendosim bazën për dizajn dhe zhvillim.
Ne zhvillojmë skica, prototipa dhe modele individualisht për të siguruar një eksperiencë optimale të përdoruesit (UX).
Duke përdorur teknologjitë më të avancuara, ne zhvillojmë aplikacione miqësore dhe cilësore. Për të gjitha platformat.

Koncepti

Në një bisedë të parë ne njohim projektin, klientin dhe grupin e synuar. Pasi të kemi përpunuar qëllimet, kriteret dhe procedurën së bashku, atëherë përcaktohemi në pjesën teknike. Ne punojmë në mënyrë fleksibile, efikase dhe të orientuar në grup. Së bashku ne përcaktojmë kërkesat, specifikojmë, përcaktojmë prioritet dhe vendosim bazën për dizajnim dhe zhvillim.

Dizajnimi

Për të arritur një pamje optimale të përdoruesit dhe përvojën e përdoruesit, ne dizajnojmë të gjitha elementet për aplikacionin. Ne marrim parasysh hartat ekzistuese të korporatave. Nga skicat, prototipet, modelimet në biblioteka dhe specifikimet e zhvillimit, të gjitha janë zhvilluar nga dizajnuesit tanë. Në mënyrë që të marrim komente në çdo kohë, ne punojmë me platforma të lëshimit, ku tërë ekipi, duke përfshirë klientët dhe shfrytëzuesit potencialë, ka qasje në çdo kohë.

Prototipi

Ne zhvillojmë një prototip të shpejtë dhe të shkathët të dizajnit të parë për bashkëpunim.

Përvoja e përdoruesit (UX)

Në dizajn, ne vlerësojmë një përvojë optimale të përdoruesit të aplikacionit.

Zhvillimi

Ne zhvillojmë aplikacione për të gjitha sistemet operative të zakonshme si iOS, Android ose për web. Kur programojmë, ne e vlerësojmë përdorimin e metodave dhe teknologjive zhvillimore më të fundit. Ne nuk qëndrojmë sepse është e përshtatshme nvarja në një teknologji. Janë zhvilluar përparësi dhe mbështetje për performancën profesionale, të shkallëzuar dhe të lartë. Pastaj lidhim fytyrën (frontend) dhe trurin (backend) nëpërmjet interfaces.
 • -
  Zhvillimi amë
 • -
  Zhvillimi hibrid
 • -
  Zgjidhje të përshtatura
 • -
  Shkallëzim i lartë
 • -
  Standardet moderne

Testimi

Që produkti të jetë i suksesshëm në treg, ai duhet të kalojë nëpër hapat e tij. Ne e provojmë atë në pajisje dhe sisteme operative të ndryshme. Nga njëra anë është funksionale, nga ana tjetër e lehtë për përdorim. Përdorshmëria mund të testohet nga jashtë ose brenda dhe të pyetet nga grupet e përdoruesve. Ne procedojmë në mënyrë sistematike dhe efikase.

Kodimi

Ne provojmë kodin për sigurinë, performancën, funksionalitetin dhe më shumë.

Përdoruesi

Ne testojmë produktet me njerëz të vërtetë në një mjedis të vërtetë.

Vazhdon tutje…

Me partnerët tanë, ne mund të ofrojmë zgjidhje në fushat e dizajnimit të logove, vizualizimit, Web faqeve, hostimit, imazheve dhe videove, marketing dhe zgjidhje të Blockchain. Në varësi të nevojave tuaja, ne tashmë mund të shtojmë partnerët tanë gjatë punëtorive të para.
 • -
  Teknologjia Blockchain
 • -
  Marketingu
 • -
  Shkrimi i përmbajtjes
 • -
  Foto dhe video

Teknologjia

Më moderne

I SHKALLËZUESHËM DHE PERFORMANT

Partner të Hostimit

Dërgoni pyetjet tuaja

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.